Mål: B 5436-23

Prövningstillstånd

Målet aktualiserar en fråga om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande vid påföljden ungdomsövervakning. (Svea hovrätt, mål B 6457-23)