Mål: B 5436-23

”Ungdomsövervakning och frihetsberövande” NJA 2023 s. 1037

Prejudikat

När någon döms till ungdomsövervakning och med anledning av de brott som prövats i målet eller som påföljden avser har varit frihetsberövad under en sammanhängande tid av minst 24 timmar ska ungdomsövervakningen normalt anses verkställd med det antal dagar som frihetsberövandet har pågått.