Mål: T 4560-23

”Det uteblivna umgänget”

Prejudikat

Fråga om överflyttande av vårdnaden i en situation då vårdnadshavaren inte har tillgodosett barnets rätt till umgänge med den andra föräldern.