Mål: B 4926-23

"Demonstranten som stannade kvar" NJA 2023 s. 1057

Prejudikat

En person som i samband med en demonstration i en affärslokal stannat kvar i lokalen i tio till femton minuter efter det att lokalen stängts för allmänheten, har dömts för olaga intrång.