Mål: B 1058-23

Prövningstillstånd

Målet handlar om förvandling av böter enligt 15 § bötesverkställighetslagen. Ett antal bötesstraff har förvandlats till ett fängelsestraff om två månader. Fråga om det av särskilda skäl varit motiverat från allmän synpunkt att förvandla böterna till fängelse samt om straffmätning. (Svea hovrätt, B 12232-22)