Mål: B 597-23

”Städbolagen” NJA 2023 s. 731

Prejudikat

Fråga om hur längden på ett näringsförbud på grund av brott ska bestämmas.