Mål: B 597-23

”Städbolagen”

Prejudikat

Fråga om hur längden på ett näringsförbud på grund av brott ska bestämmas.