Mål: B 4808-23

”Multiverktyget” NJA 2023 s. 1052

Prejudikat

Innehav av ett multiverktyg med kniv i ett fordon på allmän plats har med hänsyn till omständigheterna ansetts befogat.