Mål: Ö 5064-23

”Kroggästens anslutningsöverklagande”

Prejudikat

En tilltalad får inte anslutningsöverklaga avseende enskilt anspråk till följd av att åklagaren har överklagat i fråga om ansvar.