Mål: B 5745-23

”Fotografiet”

Prejudikat

En person som placerat sitt kön i omedelbar närhet av en persons mun – utan att det skett någon direkt fysisk beröring – har med hänsyn till omständigheterna ansetts genomföra en sådan sexuell handling som leder till ansvar för sexuellt övergrepp.