Mål: B 6145-23

”Kvinnofridskränkningen och straffskärpningen”

Prejudikat

Fråga om tillämplig lydelse av lag vid straffskärpning avseende brottet grov kvinnofridskränkning. Även fråga om förutsättningarna för att utvisa en EES-medborgare som gjort sig skyldig till det brottet.