Mål: B 1793-23

Prövningstillstånd

I målet aktualiseras frågan om hänsyn till den tilltalades barn vid påföljdsbestämningen. (Göta hovrätt dom i mål B 1691-22)