Mål: B 3926-23

Prejudikat

Utlämning till Ukraina har – med hänsyn till den rådande krigssituationen och dess verkningar för fängelseförhållandena – ansetts vara oförenlig med artikel 3 i Europakonventionen.