Mål: B 970-23

”Banköverföringarna”

Prejudikat

Innebörden av rekvisitet ”härrör från brott eller brottslig verksamhet” vid penningtvättsbrott samt bevisfrågor i anslutning till detta.