Mål: Ö 7513-23

”Örfilen på skolgården”

Prejudikat

En ringa misshandel har med hänsyn till omständigheterna utgjort en så allvarlig kränkning att den skadelidande har rätt till kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen.