Mål: Ä 45-23

”Samtycke till fastighetsöverlåtelse”

Prejudikat

Lagfart. Fråga om det förhållandet att det har gått många år sedan ett äktenskap upplöstes utan bodelning innebär att det inte längre behövs samtycke från överlåtarens tidigare make.