Mål: B 2927-23

Prövningstillstånd

Målet aktualiserar frågan om bevisbeslag av journalistiskt material står i strid med skyddet för yttrande- och informationsfriheten. (Svea hovrätt, mål Ö 2240-23)