Mål: Ö 8270-22

”Gåvofristen”

Prejudikat

Frågan om en talan har väckts i den tid som anges i 3 kap. 3 § andra stycket ärvdabalken ska prövas som en del av själva saken.