Mål: T 3151-23

Prövningstillstånd

Målet rör frågan om en grundskola gjort sig skyldig till diskriminering på grund av bristande tillgänglighet för ett barn med en funktionsnedsättning. (Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål T 2601-22)