Mål: Ö 5569-22

”Emmabodas resningsansökan” NJA 2023 s. 989

Prejudikat

Resning har beviljats i ett mål från Arbetsdomstolen. Rättstillämpningen i målet, som gällde frågan om när lönefordringar och motsvarande ersättningar ska omfattas av ett offentligt ackord vid en företagsrekonstruktion, har ansetts uppenbart stå i strid med grunderna för bestämmelser i 1996 års lag om företagsrekonstruktion.

Samma dag avgjordes på motsvarande sätt mål nr Ö 2966-23.