Mål: Ö 5897-22

”Lägenheten på Filmgatan” NJA 2023 s. 1010

Prejudikat

Utrymmet för en hovrätt att utan muntlig förhandling överpröva ett beslut av hyresnämnd, trots att en part har begärt förhandling.