Mål: B 3741-23

Prövningstillstånd

I samband med ett större bråk mellan två grupperingar har den tilltalade, som anslutit sig till platsen senare, kastat en glasflaska som träffat en polis i huvudet. Tingsrätten dömde den tilltalade för våld mot tjänsteman av normalgraden. Hovrätten har bedömt gärningen som grovt brott. Högsta domstolen har med utgångspunkt i vad hovrätten funnit utrett rörande gärningen och den tilltalades uppsåt meddelat prövningstillstånd i fråga om rubricering och påföljd (partiellt prövningstillstånd). (Hovrätten för Västra Sverige, mål B 3352-22)