Mål: B 6978-23

”Vapenöverlämningen i Solna”

Prejudikat

Rättegångsfel. Brister i materiell processledning i ett brottmål. Hovrätten borde ha tydliggjort ramarna för processen där och i synnerhet vilken gärning som prövningen avsåg.