Mål: B 1058-23

”Bötesförvandlingen II”

Prejudikat

Förvandling av böter. Fråga om när det av särskilda skäl kan vara motiverat från allmän synpunkt att förvandla obetalda böter till fängelse och om vilken längd fängelsestraffet ska bestämmas till.