Mål: T 5449-23

Prövningstillstånd

Målet aktualiserar frågan om avtalstolkning på upphovsrättens område. (Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, mål PMT 15777-21)