Mål: Ö 7840-23

"Distansförsvararen från Stockholm II"

Prejudikat

Ersättning till offentlig försvarare. Enbart det förhållandet att misstanken avser mycket allvarlig brottslighet, även om det skulle kunna bli fråga om livstids fängelse, utgör inte särskilda skäl för att staten ska ersätta merkostnaderna för en distansförsvarare. Det krävs också att målet rymmer särskilt komplicerade frågor eller att det föreligger någon annan omständighet av tyngd.