Mål: B 6826-23

Prövningstillstånd

Målet aktualiserar frågan om vad som krävs för att ett yttrande ska anses ha en sådan tydlig sexuell inriktning eller prägel att det är straffbart som sexuellt ofredande enligt 6 kap 10 § andra stycket brottsbalken. (Hovrätten för Västra Sverige, mål B 2922-23)