Mål: Ö 4487-23

”Brödernas testamente”

Prejudikat

Fråga om nödvändig processgemenskap på svarandesidan i ett mål om klander av testamente med förordnande om efterarv.