Mål: Ö 1327-23, Ö 3245-23

”De advokatetiska skälen” (I och II)

Prejudikat

Offentlig försvarares (I) respektive rättshjälpsbiträdes (II) rätt att särskilt överklaga ett beslut om avslag på en begäran om byte av offentlig försvarare respektive rättshjälpsbiträde. Betydelsen av advokatetiska skäl vid bedömningen av om ett byte ska medges.