Mål: B 8385-23

”Kontraktsvård och frihetsberövande”

Prejudikat

Påföljden har bestämts till skyddstillsyn med kontraktsvård när det alternativa fängelsestraffet uppgått till två år och fyra månader. Vid påföljdsvalet har hänsyn tagits till frihetsberövande som den tilltalade varit föremål för i målet.