Mål: T 5438-23

Prövningstillstånd

I målet uppkommer bl.a. frågor om tidigare skuldförhållande har förnyats (novation), om betalning har skett med befriande verkan samt hur återvinning i konkurs påverkar tredje part.(Hovrätten för Västra Sverige mål T 6217-22)