Mål: Ö 885-24

”Villkorad häktning”

Prejudikat

Villkorad häktning har inte ansetts kunna beslutas när åtal inte har väckts.