Mål: B 406-24

”Vinkelslipen”

Prejudikat

Olaga hot. Ett hot med en vinkelslip har inte bedömts vara så akut eller överhängande som krävs för att det ska anses påtagligt ha förstärkts med hjälp av vapen. Inte heller har brottet vid en helhetsbedömning ansetts vara grovt.