Mål: B 248-24

Prövningstillstånd

En ungdom dömdes för grov narkotikasmuggling till ungdomsövervakning. Målet aktualiserar frågan om det vid påföljdsbestämningen bör tas hänsyn till den tid som den unge varit placerad vid ett särskilt ungdomshem enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. (Hovrätten för Västra Sverige mål B 6464-23)