Mål: B 1645-23

”Misshandeln vid parkeringsplatsen”

Prejudikat

Tolkning av begreppet annan gärning i 30 kap. 3 § rättegångsbalken vid medverkan till misshandel