Mål: T 7837-22

Golvläggarens livränta II

Prejudikat

Omprövning av livränta med hänvisning till en ny väsentlig ändring i de ekonomiska förhållandena när en tidigare inträffad väsentlig ändring av samma slag inte föranlett någon omprövning.