Mål: B 7775-23

Prövningstillstånd

Hovrätten har dömt för grov kvinnofridskränkning avseende tre fall av misshandel. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om rubricering (partiellt prövningstillstånd). (Svea hovrätt, mål B 13625-22)