Mål: B 2301-23

"Läkarvittnet"

Prejudikat

Kravet på en rättvis rättegång. Den tilltalade har inte haft tillgång till viss information som åklagaren och domstolen har känt till. Detta har medfört att parterna inte varit likställda i processen och att den tilltalade inte haft fullgoda möjligheter att försvara sig mot åtalet. Hovrättens dom har undanröjts och målet återförvisats dit för ny handläggning.