Mål: Ö 3557-23

Prövningstillstånd

I målet aktualiseras frågan om en tidigare boendeförälder är behörig att företräda sitt barn i frågor om retroaktivt underhållsbidrag.