Mål: Ö 1737-24

Prövningstillstånd

Åklagaren har begärt att flera medieföretag ska föreläggas att lämna ut fotografier och filmer från ett upplopp i samband med en koranbränning i Malmö. Hovrätten har avslagit begäran och bland annat anfört att ett föreläggande beträffande det begärda materialet riskerar att avslöja personer som ännu inte är skäligen misstänkta för brott och att intresset mot att lämna ut materialet är starkare än skälen att lämna ut dem. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd. (Hovrätten över Skåne och Blekinge mål Ö 458-24)