Mål: T 7245-23

Prövningstillstånd

Frågan i målet är om ett aktiebolag (avstämningsbolag) som beslutat om vinstutdelning på bolagets preferensaktier, att utbetalas efter framtida avstämningsdagar, är skyldigt att utbetala utdelningen när bolaget efter utdelningsbeslutet, men före avstämningsdagarna, löst in aktierna. (Hovrätten över Skåne och Blekinge mål T 3626-22)