Mål: B 394-23

Prövningstillstånd

En person ansökte om och beviljades banklån för ett bostadsköp genom att uppge oriktiga inkomstuppgifter och ge in falska handlingar. Banken hade säkerhet i bostaden och personen betalade lånet enligt villkoren. Hovrätten har dömt personen för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund. Målet gäller frågan om någon skada har uppkommit för banken (partiellt prövningstillstånd). (Svea hovrätt, mål B 7403-22)