Mål: B 6951-23

Prövningstillstånd

En man har dömts för vållande till kroppsskada efter ett drunkningstillbud. I målet aktualiseras bland annat frågor om garantansvar. (Svea hovrätt mål B 5422-23)