Mål: T 4670-23

Prövningstillstånd

Målet rör en näringsidkares rätt till ersättning för en konsumenttjänst bestående i en badrumsrenovering. I målet aktualiseras frågor kring näringsidkarens rätt till ersättning för tilläggsarbeten enligt 8 § konsumenttjänstlagen och tillämpningen av 10 § avtalsvillkorslagen (partiellt prövningstillstånd). (Hovrätten för Västra Sverige, mål T 4062-22)