Mål: T 5428-23

Prövningstillstånd

Till följd av en brand i en starkströmskabel tillhörande ett bolag skadades även flera kablar tillhörande ett annat bolag. I målet aktualiseras frågor främst om allmänna skadeståndsrättsliga principers förhållande till skadeståndsrättslig speciallagstiftning, i det här fallet i ellagen (1997:857). (Svea hovrätt, mål T 14254-20)