Agneta Bäcklund

Född 1960

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2010

Juris kandidatexamen 1985 vid Stockholms universitet
Tingstjänstgöring 1985-1988 vid Norrköpings tingsrätt
Assessor i Svea hovrätt 1994
Tjänstgöring i Justitiedepartementet: rättssakkunnig 1994-1998, kansliråd 1998-2000
ämnesråd 2000-2002, departementsråd och chef för Åklagarenheten 2002-2003
departementsråd och chef för Straffrättsenheten 2003–2005, rättschef 2005-2010

Offentliga uppdrag

Särskild utredare, sakkunnig och expert i statliga utredningar, bl.a. Psykansvarskommittén och Strafftidsutredningen.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i AIDP:s svenska avdelning (Association Internationale de Droit Pénal)

Ordförande i Institutet för rättshistorisk forskning

Författarskap m.m.

Medförfattare till Brottsbalken, en kommentar (fortlöpande revidering)
Svensk redaktör för Nordisk domssamling

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Agneta Bäcklund
Uppdaterad
2023-04-14