Anders Eka

Född 1961

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2013
Ordförande i Högsta domstolen sedan 2018

Juris kandidatexamen 1987 vid Uppsala universitet
Tingstjänstgöring 1987-1990 vid Stockholms tingsrätt
Assessor i Svea hovrätt 1995
Rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1995-1997
Kanslichef i Svea hovrätt 1997-2000
Hovrättsråd i Svea hovrätt 2000
Byråchef vid Justitiekanslern 2000-2003
Chefsrådman i Stockholms tingsrätt 2003-2004
Kanslichef och huvudsekreterare i Grundlagsutredningen 2004-2008
Hovrättslagman i Svea hovrätt 2009-2010
Lagman i Stockholms tingsrätt 2010-2013

Offentliga uppdrag

Sakkunnig, expert och ordförande i statliga utredningar, bl.a. i Domarlagsutredningen, Mediegrundlagskommittén, Kommittén om grundlagsskadestånd och 2020 års grundlagskommitté.

Andra uppdrag

Ordförande för the Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union
Styrelseordförande i Svensk Juristtidning
Ordförande i Sven och Lilly Lawskis fond för naturvetenskaplig forskning
Ordförande i Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Författarskap m.m.

Medförfattare till lagkommentarer om regeringsformen

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Anders Eka
Uppdaterad
2023-11-27