Anders Perklev

Född 1960

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2023

Juris kandidatexamen 1986 vid Uppsala universitet
Tingstjänstgöring 1986-1989 vid Klippans tingsrätt
Assessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1992
Rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1992-1997
Kansliråd i Justitiedepartementet 1997-1998
Departementsråd i Justitiedepartementet, chef för straffrättsenheten 1998-2003
Expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet, 2003-2008
Riksåklagare, 2008-2018
Hovrättspresident i Svea hovrätt, 2018-2023

Offentliga uppdrag

Utredare och expert i flera statliga utredningar på straffrättens område, bland annat särskild utredare i Straffnivåutredningen (Ju 2007:04) och Flerbrottsutredningen (Ju 2021:08)
Ordförande i Statens ansvarsnämnd 2018-
Ordförande i Riksdagens ansvarsnämnd 2018-
Ordförande i Domarnämnden 2021-2023

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Uppdaterad
2024-01-25