Cecilia Renfors

Född 1961

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2019

Juris kandidatexamen 1986 vid Uppsala universitet
Assessor i Svea hovrätt 1992
Tjänstgöring i Justitiedepartementet, processrättsenheten 1992–1999; rättssakkunnig, sedermera kansliråd
Tjänstgöring i Justitiedepartementet, enheten för processrätt och domstolsfrågor 1999–2003; departementsråd och biträdande enhetschef
Direktör och myndighetschef vid Granskningsnämnden för radio och tv 2003–2007
Hovrättslagman i Svea hovrätt 2007–2013
Justitieombudsman (JO) 2013–2019

Offentliga uppdrag

Särskild utredare m.m. i statliga utredningar, bl.a. Patentspråksutredningen (2011–2012), Bryssel I-utredningen (2012–2013) och Genomförande av EU-direktivet om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen (Fi 2021:01, 2021- ).
Ordförande i Registerkontrolldelegationen (2009–2012)
Ordförande i EU-rådsarbetsgruppen Civilrättskommittén (2009)
Ordförande i Nämnden för brottsskadeersättning 

Författarskap m.m.

Medförfattare till lagkommentarerna om rättegångsbalken respektive rättshjälpslagen

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Cecilia Renfors
Uppdaterad
2022-08-16