Christine Lager

Född 1962

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2022

Juris kandidatexamen 1987 vid Uppsala universitet
Tingstjänstgöring 1987-1990 vid Uppsala tingsrätt
Fiskalsaspirant och hovrättsfiskal 1990-1991 vid Svea hovrätt
Biträdande jurist och advokat vid Advokatfirman Vinge 1992-1998
Ämnessakkunnig, därefter kansliråd och sedan ämnesråd i Justitiedepartementet 1998-2001, departementsråd där 2001-2009
Planeringsdirektör och chef över generaldirektörens stab vid Domstolsverket 2009-2014
Hovrättslagman i Svea hovrätt 2014-2022 och även chef för Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt 2016-2022

Offentliga uppdrag

Särskild utredare i Konsumenttvistutredningen (2013-2014)
Ledamot i Ekobrottsmyndighetens insynsråd (2012-2014)
Ordförande i rådsarbetsgrupp under svenska ordförandeskapet i EU år 2001

Andra uppdrag

Vice ordförande i Mediernas Etiknämnd

Författarskap m.m.

Författare till artiklar inom framför allt immaterialrätt
Föreläsare vid ett antal konferenser och seminarier inom immaterialrätt, marknadsrätt och EU-rätt m.m.
Kursledare i Domstolsakademin inom immaterialrätt och marknadsrätt (2016-2021)

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Uppdaterad
2022-09-27