Christine Lager

Född 1962

Tillträder som ledamot av Högsta domstolen den 29 augusti 2022

Juris kandidatexamen 1987 vid Uppsala universitet
Tingstjänstgöring 1987-1990 vid Uppsala tingsrätt
Fiskalsaspirant och hovrättsfiskal 1990-1991 vid Svea hovrätt
Biträdande jurist och advokat vid Advokatfirman Vinge 1992-1998
Ämnessakkunnig, därefter kansliråd och sedan ämnesråd i Justitiedepartementet 1998-2001, departementsråd där 2001-2009
Planeringsdirektör och chef över generaldirektörens stab vid Domstolsverket 2009-2014
Hovrättslagman i Svea hovrätt 2014-2022

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Bild på Christine Lager
Uppdaterad
2022-07-05