Gudmund Toijer

Född 1956

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2007
Ordförande på avdelning sedan 2016

Juris kandidatexamen 1981 vid Stockholms universitet
Tingstjänstgöring 1981-1984 vid Norrköpings tingsrätt
Assessor i Göta hovrätt 1991
Sekreterare i Arbetsdomstolen 1986-1989
Rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1991-1992 och 1994-1996
Rättschef i Utbildningsdepartementet 1996-1998, expeditions- och rättschef där 1999-2002
Hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt 2002-2005
Hovrättslagman i Svea hovrätt 2006-2007

Offentliga uppdrag

Särskild utredare i olika statliga utredningar
Ordförande i Partibidragsnämnden
Ersättare för ordföranden i Riksdagens arvodesnämnd
Ordförande i Nämnden mot diskriminering 2009-2012
Ordförande i Jämställdhetsnämnden 2007-2008
Ledamot i styrelsen för Statens skolverk 2003-2008
Ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen 1994-2007

Författarskap m.m.

Medförfattare i juridisk litteratur främst avseende arbetsrätt

Ansvarig utgivare, Nytt Juridiskt Arkiv, avd. 1

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Gudmund Toijer
Uppdaterad
2023-02-23