Johan Danelius

Född 1968
Ledamot av Högsta domstolen sedan 2020

Juris kandidatexamen 1993 vid Stockholms universitet
Tingsnotarie vid Södra Roslags tingsrätt 1994–1996
Assessor i Svea hovrätt 2000
Tjänstgöring i Justitiedepartementet, enheten för fastighetsrätt och associationsrätt samt enheten för processrätt och domstolsfrågor; rättssakkunnig 2000–2003, kansliråd 2003–2006, ämnesråd 2006–2009 och departementsråd 2012–2015
Arbete på advokatbyrå 1993–1994, 1997 och 2009–2012 (senast som advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå)
Tf rättschef i Justitiedepartementet 2015–2016
Expeditionschef i Justitiedepartementet 2016–2020

Offentliga uppdrag

Utredare, expert och sakkunnig i statliga utredningar, bl.a. Takeover-utredningen och Utredningen om expropriationsersättning.
Särskild utredare i Utredningen om ersättningsregler och brottsoffer

Andra uppdrag

Skiljemannauppdrag
Vice ordförande i Mediernas Etiknämnd
Vice ordförande i Aktiemarknadsnämnden
Ledamot i Stockholmsbörsens disciplinnämnd
Ordförande i Riksvärderingsnämnden

Författarskap m.m.

Författare och medförfattare i juridisk litteratur, främst avseende aktiebolagsrätt

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Johan Danelius
Uppdaterad
2023-11-13